Marvellous Minibeast Hunt

Helfa’r Bwystfilod Bach Gwych

Lianne de Mello

Pwy sy'n rhedeg y byd?

Infertebratau wrth gwrs! 

Mae Infertebratau (anifeiliaid di-asgwrn-cefn) wedi cael eu galw ‘y pethau bychain sy’n rhedeg y byd’.  Mae’n nhw’n bob siâp a maint, ac yn cynnwys pob math o drychfilod, pili-palod, pryfed a gwenyn, ond hefyd malwod, pryfed cop a moch y coed. Maen nhw’n chwarae rhan hanfodol ym mhob ecosystem, ac yn cyflawni amrywiaeth eang o waith angenrheidiol ee peillio neu ddadelfennu sylwedd organig.  

Ffaith anhygoel ydy bod 96% o’r holl anifeiliad hysbys yn infertebratau.  Hebddyn nhw, byddai’r byd yn le llawer iawn gwahanol.

Yn wir, maen nhw’n bwysig iawn. Felly pam na wnewch chi helpu Pigog y draenog a ni i’w cyfrif?

Cofnodwch beth rydych yn darganfod yma!

Pigog butterfly

Dyma Pigog

Mae Pigog yn hoffi infertebratau ac mae’n mynd ar Helfa’r Bwystfilod Bach Gwych. 

Mae Pigog yn mynd i archwilio’n fras pa mor niferus ydi’r 16 gwahanol ddosbarth o infertebratau, ee malwod, pryfed genwair, pili-palod a gwyfynod, pryfed cantroed a llawer iawn mwy, a dysgu pethau newydd amdanyn nhw hefyd.

 

Gallwch chi helpu Pigog cyrfi?

Hoffai Pigog wybod pa ryfeddodau sydd wedi'u cuddio yn eich gardd neu dir eich ysgol eich hun. Felly cydiwch yn eich esgidiau glaw, a chael hela bwystfilod!

Efallai y gallech chi gymryd rhan gyda'ch ysgol? Mae gennym ni ddigon o awgrymiadau ac awgrymiadau i'ch rhoi ar ben ffordd!

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofnodi'ch holl ganfyddiadau bwystfilod!

Cofnodwch beth rydych yn darganfod yma!

Edrychwch ar ein fideos i ddysgu sut i adnabod eich bwystfilod eich hun!

Gyda help 5 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru, mae Pigog wedi paratoi fideos sy’n llawn gwybodaeth ar gyfer pob diwrnod o’r wythnos, gan ganolbwyntio ar wahanol grwpiau o infertebratau bob dydd.

Ffeithiau Difyr

Mae un allan o bob pedwar anifail ar y ddaear yn chwilen!

Chris Lawrence

Ffeithiau Difyr

Mae pryfed genwair yn medru bwyta cymaint â phwysau eu corff o fwyd bob diwrnod!

Pa fath o bryfed genw ydych chi wedi dod o hyd iddo?

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am adnabod bwystfilod!

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod wrth adnabod gwlithod a malwod!

Dewch o hyd i ragor o bethau i'w gwneud drosodd ar ein gwefan Gwyllt!

Archwiliwch

Ross Hoddinott/2020VISION

Gwnewch eich rhan am chwilod!

Darganfyddwch mwy!

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography