Cartref

Things you can do about the climate crisis

Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Rydyn ni’n fudiad ar lawr gwlad sy'n credu bod arnom ni angen natur a bod natur ein hangen ni. Rydyn ni’n un o chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru, pob un yn gweithio i wneud eu hardal leol yn wyllt a gwneud natur yn rhan o fywyd, i bawb.

Rydyn ni’n gweithio'n galed i roi llais i natur, byddem wrth ein bodd pe baech chi’n ymuno â ni.

Mwy amdanom ni

A wnewch chi weithredu dros yr hinsawdd?

Gallech chi wneud gwahaniaeth i fyd natur a bywyd gwyllt yng Nghymru!

Gallwch chi ddibynnu arnaf i!

Carys Evans

Andrew Mason

Ein gweledigaeth a’n cenhadaeth

Mwy o wybodaeth

Jon Hawkins

Mae angen newid!

Dydi hyn ddim yn gyfrinach. Mae bywyd gwyllt yn diflannu ar raddfa frawychus - mae rhai yn ei alw'r difodiant torfol nesaf - ac mae bygythiad trychineb yr hinsawdd yn bryder cyson. Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o argyfwng.

Mae gobaith o hyd – gallwn ni fynd i'r afael â'r materion allweddol yma - ond mae'n rhaid i ni weithredu nawr. Mae amser yn prysur ddod i ben.

Mwy o wybodaeth am sut allwch chi helpu

Mae natur angen ein cymorth ni ar frys i wella. Ac mae posib ei wneud.
David Attenborough

Chwiliwch am eich Ymddiriedolaeth Natur leol

Rydw i'n barod i archwilio!

Andy Rouse/2020VISION

Gwyllt!

Pethau i'w creu a'u gwneud

Adnoddau gwych i blant!

Cymerwch gipolwg!

Emma Websdale

Y newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dod yn aelod o'ch Ymddiriedolaeth Natur leol

Andrew Parkinson/2020VISION