Cartref

Big Wild Walk graphic

Big Wild Walk graphic

Y Daith Gerdded Wyllt Fawr

Y Daith Gerdded Wyllt Fawr yw her codi arian blynyddol yr Ymddiriedolaethau Natur!

Cymerwch ran heddiw!

Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Rydyn ni’n fudiad ar lawr gwlad sy'n credu bod arnom ni angen natur a bod natur ein hangen ni. Rydyn ni’n un o chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru, pob un yn gweithio i wneud eu hardal leol yn wyllt a gwneud natur yn rhan o fywyd, i bawb.

Rydyn ni’n gweithio'n galed i roi llais i natur, byddem wrth ein bodd pe baech chi’n ymuno â ni.

Mwy amdanom ni

Ocean Rescue Champions with Blue Peter, Credit - Charlotte Keen North Wales Wildlife Trust

Ocean Rescue Champions with Blue Peter, Credit - Charlotte Keen North Wales Wildlife Trust

Sefyll Dros Natur Cymru

Darganfyddwch y ffyrdd rhyfeddol y mae pobl ifanc Cymru yn gweithredu dros bywyd gwyllt

Mwy o wybodaeth
hedgehog 30 by 30

30 erbyn 30

Cefnogwch ni i warchod 30% o'n tir a môr erbyn 2030

Darganfyddwch mwy
Roseate tern

Roseate tern ©Adam Jones

Amdiffyn Natur

Ymunwch â ni i sicrhau nad yw'r deddfau sy'n amddiffyn natur yn cael eu gwanhau gan 'Bulldozer Bill' y llywodraethau'r DU

Gweithredwch heddiw

Mae angen newid!

Dydi hyn ddim yn gyfrinach. Mae bywyd gwyllt yn diflannu ar raddfa frawychus - mae rhai yn ei alw'r difodiant torfol nesaf - ac mae bygythiad trychineb yr hinsawdd yn bryder cyson. Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o argyfwng.

Mae gobaith o hyd – gallwn ni fynd i'r afael â'r materion allweddol yma - ond mae'n rhaid i ni weithredu nawr. Mae amser yn prysur ddod i ben.

Mwy o wybodaeth am sut allwch chi helpu

Y newyddion diweddaraf

2 ospreys sit on a nest as part of the dyfi osprey project

Andy Rouse/2020VISION

Darganfod

Profwch fywyd gwyllt natur ledled y DU!

Gwyliwch nawr
badger

Badger ©Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Cysylltu

Darganfyddwch eich ymddiriedolaeth natur leol heddiw

Ymuno
Seagrass with Anemone Credit - Paul Naylor

Seagrass with Anemone Credit - Paul Naylor

Datrysiadau

Sut y gall natur helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd

Darganfyddwch mwy!
Mae natur angen ein cymorth ni ar frys i wella. Ac mae posib ei wneud.
David Attenborough