Stand for Nature Wales

Sefyll dros Natur Cymru

Carys Evans

Sefyll dros Natur Cymru

Mae Sefyll dros Natur Cymru yn brosiect newid yn yr hinsawdd i ieuenctid Cymru gyfan gydag uchelgais mawr!

Mae'r chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd gyda help pobl ifanc Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesaf, byddwn yn gweithio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu dros natur a bywyd gwyllt yn eu hardal leol mewn ymgais i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. O Gaerdydd drefol i sir Drefaldwyn wledig, mae pobl ifanc yn sefyll dros natur a'u dyfodol. Ariennir y prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn gwneud safiad.

Maen nhw’n brwydro dros ein moroedd glas hardd, ein coetiroedd gwyrdd hyfryd, a'n bywyd gwyllt gwerthfawr.

A wnewch chi ymuno â nhw?

 

 

Hedgehog in a watering can

Tom Marshall

Pam nawr?

Mae’n bwysicach nag erioed gweithredu dros natur. Ar hyn o bryd rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd a natur, gydag 17% o rywogaethau yng Nghymru mewn perygl o ddifodiant. Ond gallwn newid hyn. Drwy sicrhau adferiad natur, gallwn a byddwn yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Gall cynefinoedd sy’n ffynnu gloi llawer iawn o garbon yn ddiogel, a darparu manteision hanfodol eraill sy'n ein helpu i addasu, fel atal llifogydd, dŵr glân a gwella iechyd a lles.

Mae byd natur yn wynebu anawsterau; nid yw hynny’n gyfrinach. Ond mae gobaith o hyd! Mae prosiectau fel Sefyll dros Natur Cymru yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i genedlaethau'r dyfodol ac, yn bwysicach, yr angerdd i sefyll dros natur. Rydw i'n hynod falch o weld y prosiect anhygoel yma’n cael ei lansio heddiw ac rydw i'n edrych ymlaen at weld beth fydd pobl ifanc Cymru yn ei gyflawni!
Hannah Stitfall
Cyflwynydd y BBC

Cymerwch ran yn eich ardal leol

Mae gennym ni staff ledled Cymru, cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur leol i weithredu dros yr hinsawdd yn eich ardal chi!

A photo of 15 people all wearing black tshirts with Stand for Nature Wales branding doing silly poses in a bird observatory

The Stand for Nature Wales team whilst on a team visit to Cors Dyfi Nature Reserve. Photo by Silvia Cojocaru

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect yn eich ardal leol:

Darganfyddwch fwy ar wefan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect yn eich ardal leol:

Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Gwent.

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Fe wnes i ymuno â'r prosiect yma oherwydd dylai newid yn yr hinsawdd fod yn flaenllaw ym meddwl pawb ac rydw i’n teimlo y gall y prosiect yma, ynghyd ag eraill, alluogi i hynny ddod yn realiti os bydd digon o bobl yn ymuno â'r achos. Mae'n ddechrau rhywbeth a all ddatblygu i fod yn gyfranogiad ledled y wlad.
Rowan, 17 mlwydd oed

Mwy o wybodaeth am sut gall natur helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

National Lottery Community Fund Logo