Cystadleuaeth Celf Newid Hinsawdd

Sefyll dros Natur Cymru

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth gelf!

Ymgeisiwch cyn 30 Medi i fod â'r cyfle i ennill gwobrau cyffrous!

Gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt!

Nid yw'n gyfrinach, rydym yng nghanol argyfwng hinsawdd a natur. Nid oes angen i ni edrych yn bell i weld y dystiolaeth, o lifogydd yn ein trefi a'n dinasoedd i sychder a thanau gwyllt. Mae'r tymheredd byd-eang cynyddol a cholli cynefinoedd yn gwneud bywyd yn anoddach i natur, ac yn ei dro, ni bodau dynol hefyd.

Ond beth pe na bai fel hyn?

Dychmygwch sut y gallai eich ardal leol edrych mewn byd delfrydol. Byd lle mae pobl a natur yn ffynnu ochr yn ochr â'i gilydd. Lle mae'r aer yn lân ac wedi'i lenwi â bwrlwm isel gwenyn. Lle mae ein moroedd yn llawn bywyd ac yn rhydd o lygredd.

Gyda Chynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) bron â chyrraedd y gornel, rydyn ni am ddangos i'n harweinwyr y dyfodol rydyn ni ei eisiau i Gymru.

Felly p'un a ydych chi'n arlunydd, bardd, ysgrifennwr neu gerflunydd - gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth gelf!

Beth sydd ynddo i chi?

Y wobr gyntaf

 

Sbienddrych Savanna gan Opticron - gwerth £129!

Diolch enfawr i'n ffrindiau yn Opticron am roi ein gwobr gyntaf anhygoel!

 

Check out their website!

Yn ail

Yn ail, bydd bag nwyddau bywyd gwyllt a celf ar gael!

Sicrhewch fod eich llais wedi clywed

Byddwn yn rhannu ychydig o fentrau ar ein cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan - gan sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y cyfnod cyn COP26!

Cyfarfod â'r beirniaid

Mae gennym banel cyfan o feirniaid hynod dalentog wedi'u leinio, na allant aros i edrych ar eich gwaith celf anhygoel!

 

Sian Eleri sat on a wooden chair wearing a black jumper in front of a green wall with photos of butterflies

Sian Eleri, BBC Radio 1 DJ

Sian Eleri - BBC Radio 1 DJ

Sian Eleri is one of the newest faces to BBC Radio 1. After being selected as part of Radio 1’s Christmas Presenter Search in 2019, she now hosts Radio 1’s Chillest Show every Sunday 7-9pm and the Power Down Playlist every Monday from 10-11pm, fulfilling a long-held dream to reach out and share her love of music with others.

Mae cymryd rhan yn haws!

P'un a ydych chi'n arlunydd, canwr, ffotograffydd neu fardd - gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt! Ar ôl i chi wneud, tynnwch lun o'ch gwaith celf a'i anfon atom trwy ein ffurflen isod.

This competition is only open to 9 - 24 year olds as part of our youth climate change project, Stand for Nature Wales.
You may wish to answer the following questions:
1. What is your artwork called?
2. What is it inspired by?
3. What is it portreying?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
I'd like to hear from Wildlife Trusts Wales by email
We would like to contact you about ways you can get involved ahead of COP26 in November. We promise to protect your data in accordance with Wildlife Trusts Wales Privacy Policy.
Before submitting, please make sure you read our Terms and Conditions.

Gweithredu dros yr hinsawdd!

Os ydych chi rhwng 9 a 24 oed ac y byddech chi wrth eich bodd yn gweithredu yn yr hinsawdd yn eich ardal leol, mae ein prosiect Sefyll dros Natur Cymru yn perfaith!

I'm in!

The Stand for Nature Wales team whilst on a team visit to Cors Dyfi Nature Reserve. Photo by Silvia Cojocaru

Sut mae natur yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd!

Mwy o wybodaeth

Alexander Mustard/2020VISION

Diolch i'n cefnogwyr