Beth ni'n neud

Beth ni'n neud

Jon Hawkins, Surrey Hills Photography

Beth ni'n neud

Rydym yn gweithio ar dir a môr, o gopaon mynyddoedd i wely'r môr, o ddyffrynnoedd cudd a childraethau i strydoedd dinas. Lle bynnag yr ydych chi, nid yw pobl, lleoedd a phrosiectau'r Ymddiriedolaeth Natur byth yn bell i ffwrdd, gan wella bywyd i fywyd gwyllt a phobl gyda'i gilydd. Am fwy na chanrif, rydym wedi bod yn achub bywyd gwyllt a lleoedd gwyllt ac yn helpu pobl i ddod yn agosach at natur.

Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru gyda'i gilydd yn siarad ar ran mwy na 24,000 o aelodau ac yn rheoli dros 200 o warchodfeydd natur, gan gwmpasu mwy nag 8,000 hectar o gynefin bywyd gwyllt cysefin, o arfordir garw i hafanau bywyd gwyllt trefol.

Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion, gyda channoedd o ffermwyr a pherchnogion tir, pysgotwyr a deifwyr; gyda miloedd o gwmnïau, mawr a bach; gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau amgylcheddol eraill; gyda loterïau, ymddiriedolaethau elusennol a sefydliadau; gyda gwleidyddion o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol; gyda llywodraethau lleol a chenedlaethol; a mwy.

Gyda'n gilydd, rydyn ni'n ymladd am Dyfodol Gwylltach.

Darganfod ein prosiectau

Cymryd rhan

Tom Marshall

Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn credu bod pobl yn rhan o natur; mae popeth rydyn ni'n ei werthfawrogi yn y pen draw yn dod ohono ac mae popeth rydyn ni'n ei wneud yn effeithio arno.

Rhoi llais i natur

Mwy o wybodaeth

Luke Massey/2020VISION

Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud